Genel Müdür'den Mesaj

Güçlü bir sermaye yapısına sahip Türk bankacılık sektörü 2015 yılında, yıl içinde karşılaşılan ekonomik sorunlar nedeniyle daha düşük bir hızla olmakla birlikte yine de sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etmiştir. Bankacılık sektörünün toplam varlıkları %17,5 artışla 2,346 trilyon TL’ye (Ekim 2015 itibarıyla) ulaşmış, net kar ise %5,6 yıllık büyümeyle 23,9 trilyon TL seviyesine yükselmiştir. Sektörün varlık kalitesi yüksektir ve kredi karşılıkları bulunmaktadır. Ayrıca sağlam bankacılık sektörü regülasyonları sayesinde bankacılık sistemi başarıyla korunmuş ve güvende tutulmuştur.

T-Bank büyümeye ve mevcut müşterileri ile ilişkilerini geliştirmeye devam etmiş, zorlu iş ortamına rağmen faaliyetlerini artırmış, güçlü risk yönetimi ve uyumluluk işlevlerinden faydalanarak Türk bankaları arasındaki konumunu korumuş, global ve yerel idari yönergelere ve standartlara her zaman uymuştur.

Finansal sonuçların da gösterdiği üzere T-Bank’ın varlıkları %14 yıllık artışla 5,82 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankanın kredi portföyü %18’lik toplam nakit artışla 3,96 milyar TL’ye ulaşmıştır. T-Bank’ın toplam mevduatları %25 büyümüş ve 2015 sonu itibariyle 4,48 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankanın ücret ve komisyonları 28 milyon TL, operasyon masrafları ise 163,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Karlılık anlamında T-Bank, 14,5 milyon TL net kar elde ederken, faiz geliri de yıllık ortalama %15,6’lık büyümeyle 510,2 milyon TL’ye ulaşmıştır. Sermaye yeterlilik oranı yıl sonu itibarıyla %15,57 olarak gerçekleşmiş ve böylece bankacılık sektörünün %15,3’lük ortalaması aşılmıştır.

Ekonomideki yavaşlamaya rağmen Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) portföyünü büyütmeye devam eden T-Bank’ın toplam kredi portföyünün %20’si bu segmentten oluşmuştur. Ticaret finansmanı açısından T-Bank’ın hacmi 504 milyon USD’ye ulaşmıştır. T-Bank ayrıca ana hissedarları Arab Bank ve BankMed’in bulunduğu ülkelerde, tercih ettiği projelere finansman sağlamaktadır. Bu uygulamayı gelecekte de sürdürmeyi hedefleyen Banka, paydaşlarının yarattığı sinerji, MENA bölgesinde kurumsal ve ticari bankacılık konusunda sahip olduğu kapsamlı know-how ile bölgedeki mevcut fırsatlardan yararlanmaya devam edecektir.

Son olarak bize duydukları güven için müşterilerimize, sağladıkları destek ve rehberlik için Yönetim Kurulumuz ve Hissedarlarımıza, Özverili çalışmaları için ise tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek isterim.

Dinçer Alpman

Genel Müdür

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

T-Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

T-Bank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

T-Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır.

Müşteri bilgileri T-Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

T-Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kimsenin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

" Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya T-Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının T-Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

T-Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.