Genel Müdür'den Mesaj

Türkiye ekonomisinin 2013 yılında karşılaştığı bütün zorluklara rağmen T-Bank, stratejisini uygulamaya koyarken dikkatli adımlar atmaya devam etmiştir. Bu tedbirli yaklaşım, Bankanın somut başarılar elde etmesine ve büyüme çizgisini korumasına imkân sağlamıştır.

T-Bank yıl boyunca, OBİ’lerin finansmanındaki konumunu güçlendirmiştir. Bankanın OBİ’lere verdiği Türk Lirası cinsinden krediler, %49 oranında artmıştır. İmalat Sanayi’ne verilen nakdi ve gayri nakdi krediler sırasıyla %27 ve %26 oranlarında artarak, Bankanın imalatı destekleme hususundaki sürekli çabasını gösterir hale gelmiştir. T-Bank bu anlayış doğrultusunda OBİ’ler için yeni finansman alternatifleri geliştirmek için çaba sarf etmeye devam etmiştir.

T-Bank, Türkiye’nin en güçlü endüstriyel bölgelerine hizmet sağlamaya kararlıdır. Bankanın kredi portföyünde hizmet ve endüstri sektörüne verilen krediler büyük bir yer tutmaya devam ederken, inşaat sektörüne verilen krediler görece güçlü bir pay elde etmiştir.

T-Bank, uluslararası ticaret finansmanı portföyünü genişleterek başarılı bir yıl geçirmiştir. Banka, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’da müşterilere çeşitli çözümler sunmaya devam etmiştir. 2013 yılında 400 milyon ABD dolarına karşılık gelen bir dizi uluslararası ticari işleme aracılık etmiştir. İlerleyen  dönemde de T-Bank, iş operasyonlarını kolaylaştırmak ve bunlara değer katmak için işletme özelinde geliştirilmiş çözümler sunarak uluslararası ticarete müdahil olan müşterilerini desteklemeye devam edecektir. T-Bank’ın finansal görünümü, Türkiye’deki bankacılık sektöründeki büyüme eğilimi ile paralel durumdadır. 2013 yılında toplam varlıklar %39 oranında büyüyerek 4,1 milyar Türk Lirasını bulmuş, kredi portfolyosu %32 büyüyerek 2,7 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. Toplam teminatlar %32 artarak 2,8 milyar TL olmuş ve net faiz geliri %9 artmıştır. Net kar 14,4 milyar TL’ye ulaşarak %13’lük bir artış göstermiştir. Takipteki Kredilerin oranı bir önceki yıla göre %3,4’den %2,7’e düşmüştür. Bu durum Bankamızın ihtiyatlı risk yönetim yaklaşımının somut bir göstergesidir.

T-Bank verimli işlemler gerçekleştirmek ve daha üstün müşteri hizmetleri sunabilmek adına 2013 yılında da bilgi teknolojilerine yatırım yapmayı sürdürmüştür. Bu doğrultuda Banka performansını geliştirmek ve büyüme stratejilerini desteklemek için yenilikçi, son teknoloji ürünü bir Ana Bankacılık Sistemi kullanmaya başlanmıştır.

T-Bank önümüzdeki dönemde bir yandan var olan müşterileri ile ilişkilerini güçlendirmeye, diğer yandan da hissedarları tarafından desteklenen ve uzun vadeli iyi planlanmış bir stratejiye dayanan büyüme modelini gerçekleştirmeye devam edecektir. Bağlılıkları için müşterilerimize, sürekli destek ve katkıları için
Yönetim Kurulu ile hissedarlarımıza ve üstün çalışmaları için fedakâr ve çalışkan iş arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Dinçer Alpman

Genel Müdür

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

T-Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

T-Bank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

T-Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır.

Müşteri bilgileri T-Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

T-Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kimsenin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

" Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya T-Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının T-Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

T-Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.