Genel Müdür'den Mesaj

2014 yılında Türk bankacılık sektörü pozitif büyümesini sürdürmeyi başarmıştır. Öngörülü ve güçlü düzenleyici çerçeve, sektörü bölgede ve uluslararası alanda faaliyet gösteren finans kuruluşları açısın¬dan cazip kılmaya devam etmiştir. Sektörün toplam varlıkları 1,9 trilyon TL’ye ulaşarak yıllık büyümede %15,5’lik bir rekor kırılması sağlanırken, net kar %4 gibi makul bir seviyede artarak 24,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yeterli likidite tedbirlerinin uygulanabilir olması amacıyla Basel şartlarına uygun hale getirilen sektörün sermaye yeterlilik oranı, Aralık 2014 itibariyle %16,4 seviyesinde kalmıştır. Zorlu koşullara ve uluslararası gelişmelere rağmen Türk bankacılık sektöründe, hane halkı borçlarını sınırlandırmak amacıyla kredi kartı ve limit aşımı faiz oranlarına tavan uygulanması gibi önemli düzenleyici adımlar atılmıştır.

Öngörülü ve güçlü düzenleyici sistem, bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarını Türkiye pazarına girme ve sektördeki diğer oyuncularla rekabet etme yönünde teşvik etmiştir. Buna ek olarak, teknolojik açıdan etkin hizmetler sunan bankacılık dışı kuruluşların sayısındaki artış, rekabet açısından yeni bir mecra ortaya koymakta ve klasik bankacılık sektöründe sunulan geleneksel güvenilir çözümlere rakip olmaktadır.

T-Bank, belirlediği tüm hedeflere ulaştığı başarılı bir yılı geride bırakmıştır. T-Bank’ın varlıkları yıllık büyüme açısından rekor kırarak Aralık 2014 itibarıyla %24’lük bir artışla 5,1 milyar TL’ye ulaşmıştır. Türkiye’nin başlıca sanayi ve finans merkezlerinde bulunan 33 şubesiyle T-Bank’ın hem toplam kredi portföyü, hem de toplam mevduatları 2014 yılında %26 oranında artarak; kredileri 3,4 milyar TL’ye, mevduatı ise 3,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Net karda yıllık büyüme oranı %122 olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2014 itibarıyla 31,9 milyon TL net kar elde edilmiştir. Ayrıca, takipteki kredilerin toplam kredilere oranı, Aralık 2014 itibariyle %2,8 seviyesinde kalarak öngörülü risk yönetimi stratejimizin ne kadar faydalı olduğunu göstermiştir. T-Bank’ın sermaye yeterlilik oranı 2014 yıl sonu itibariyle %18,5 olarak gerçekleşmiş ve böylece bankacılık sektöründeki %16,4’lük ortalama aşılmıştır.

Bankamız, OBİ finansmanındaki konumunu güçlendirmeye ve daha fazla sayıda OBİ’yi müşteri olarak çekmeye devam etmiştir. OBİ’lere Türk Lirası cinsinden verilen krediler 2014 yılında %22 artarak yıl için belirlenen hedefi aşmıştır. Ticaret finansmanı açısından T-Bank’ın hacmi 2014 yıl sonu itibarıyla 400 milyon dolara ulaşmıştır.

T-Bank ayrıca, ortaklarından gelen sinerjinin yanı sıra kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetlerinde uzun yıllara dayanan deneyimiyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki fırsatlardan yararlanmaya devam etmiştir. Sonuç olarak T-Bank, uyumluluk işlevini güçlendirmeye devam ederek küresel ve yerel düzen¬leyici çerçevelerin ve standartların doğru şekilde uygulanmasını sağlamıştır.

Doğru şekilde planlanan uzun vadeli stratejisine uygun olarak T-Bank, mevcut müşterileriyle ilişkile-rini güçlendirmeye ve sürdürmeye devam etmektedir. Buna ek olarak Banka, stratejik ve ümit veren pazarlarda genişleme planları uygulamak niyetindedir. Güvenleri ve bağlılıkları için değerli müşterilerim¬ize, sürekli destekleri ve katkıları için Yönetim Kurulumuza ve Ortaklarımıza ve değişmez adanmışlıkları için çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Dinçer Alpman

Genel Müdür

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

T-Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

T-Bank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

T-Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır.

Müşteri bilgileri T-Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

T-Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kimsenin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

" Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya T-Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının T-Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

T-Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.