Genel Müdür'den Mesaj

Türk ekonomisinin devamlı büyümesi ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi ile gelişen ekonomik ilişkiler T-Bank’ın büyüme stratejisi için doğru zemini sağlamıştır. Bankanın hissedarları beş kıtaya yayılan faaliyetleri ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika bankacılık bölgesinde güçlü rol oynamaktadırlar ve bu T-Bank’ın Türkiye’de lider bir niş KOBİ ve ticaret finansmanı bankası olmak konusundaki vizyonuna daha fazla destek sağlamaktadır.

 

2012 yılında T-Bank varlıklarını yaklaşık %35’lik artışla 2,97 milyar TL’ye yükselterek hedeflerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Banka Türkiye’nin ekonomik açıdan hareketli bölgelerinde bulunan 27 şubesi üzerinden hizmetler sunmaya devam etmiş ve mevduat hacmini yaklaşık %35 oranında arttırarak 2,15 milyar TL’ye ulaştırmıştır. Türk ekonomisinin dinamik yapısı ve güçlü finansal altyapısına paralel olarak T-Bank kredi portföyünü %37 arttırarak 2,02 milyar TL’ye yükseltmiştir.

 

Türkiye’nin hızla büyüyen ve gelecek vaat eden KOBİ sektöründen fayda sağlamayı amaçlayan büyüme stratejisi doğrultusunda T-Bank şirketlerden ve şirket ortaklarından oluşan KOBİ müşteri sayısını 2012 yılında 15.000’e yükseltmiştir. Müşterilerinin %25’i KOBİ’lerden oluşan T-Bank’ın hedefi gelecek yıllarda iki katına çıkarmak üzere bu yüzdeyi sürekli olarak yükseltmektir.

 

Uluslararası ticaret finansmanı T-Bank’ın odaklandığı bir diğer iş koludur. Banka, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa çapında uluslararası finans hizmetlerini başarılı bir şekilde sunmaktadır. İhracat ve ithalat faaliyetlerinde güçlü olan Türk firmaları ile çalışan T-Bank, geniş kapsamlı uluslararası ticaret ürünleri ile 2012 yılında da müşterileri için güçlü bir iş ortağı olduğunu bir defa daha kanıtlamıştır. Gücünü hissedarlarının uzun süreye dayanan deneyimlerinden, kurumsal yapısından ve hızlı karar verme süreçlerinden alan T-Bank önümüzdeki yıl içinde önemli projeleri gündemine alarak uluslararası kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetlerini güçlendirmeye amaçlamaktadır.

 

2012 yılında, T-Bank iş süreçlerinin işlevselliğini verimlilik, hız ve kalite açısından geliştirmek üzere bilgi teknolojilerine yatırım yapmayı sürdürmüştür. “Gelecek Projesi” ile temel bankacılık, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Hazine ve İnternet Bankacılığı sistemlerinin geliştirilmesine devam edilmektedir. Projenin analiz süreçleri tamamlanmış, tasarım ve geliştirme çalışmaları ise devam etmektedir ve hedeflenen 2013’ün ilk çeyreğinde bunları devreye almaktır.

 

T-Bank, karlılıkta da, güçlü ortaklık yapısı ve gelişmiş organizasyonel yetenekleri ile 2012 yılında güçlü bir gelişme kaydetmiştir. Operasyonel ve finansal gelişimi sayesinde, net karı geçen yıla oranla %252 büyümüş ve 3,6 milyon TL’den 12,7 milyon TL’ye yükselmiştir. Banka net faiz gelirlerinde %57 artış elde etmiş ve net komisyon geliri %13 oranında artış göstermiştir.

 

T-Bank’ın önümüzdeki yıllar için planı Banka’ya karşılaştırmalı üstünlük sunan alanlar ve sektörlerden fayda sağlayan iş kollarını büyütmeyi sürdürmektir. Müşterilerimize bize duydukları güven ve bağlılıkları için, hissedarlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize sürekli destekleri için ve son olarak çalışanlarımıza yoğun çalışmaları ve işlerine bağlılıkları için teşekkürlerimi sunmak isterim.

Dinçer Alpman

Genel Müdür

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

T-Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

T-Bank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

T-Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır.

Müşteri bilgileri T-Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

T-Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kimsenin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

" Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya T-Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının T-Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

T-Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.