Ticari ve Kurumsal Bankacılık
Kredi Faiz Oranları

 

TL Ticari ve Kurumsal Kredileri Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
İskonto ve İştira Kredileri       75 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 22.03.2024 09:05
İhracat Kredileri       75 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 22.03.2024 09:05
Rotatif Kredileri       75 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 22.03.2024 09:05
Spot Kredileri       75 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 22.03.2024 09:05
Taksitli Kredileri       75 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 22.03.2024 09:05
Kredili Mevduat Hesabı       60 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 16.03.2024 09:05
Diğer Krediler       75 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 22.03.2024 09:05

 

YP Ticari ve Kurumsal Kredileri (EUR/USD) Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
İskonto ve İştira Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Rotatif Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Spot Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Taksitli Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Diğer Krediler       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05

 

DEK Ticari ve Kurumsal Kredileri (EUR/USD) Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
İskonto ve İştira Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Rotatif Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Spot Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Taksitli Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Diğer Krediler       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05

 

Ücret ve Masraflar - Ticari Krediler

 

Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım Ücreti

Kredi Tahsis Ücreti

 

 

Kredi Kullandırım Ücreti - Rotatif

Kredi Kullandırım Ücreti - Diğer

     

 

 

0,25

 

 

0,25

 

1,10

İlk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemez.

 

(Devrevi)

 

 

 27.09.2022

 

 

17.03.2020

 

23.08.2022

 

İtibar/Niyet/Referans Mektubu Düzenleme Ücreti 100     5   02.03.2020

 

Teminatlandırma Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
Ekspertiz, Teminat Tesis, Değişiklik ve İptal Ücreti        

Diğer Kuruluşlara ödenen tutarın %15 fazlası,eğer hizmet banka bünyesinde sunulmuş ise hizmete ait makul bedel tahsil edilecektir.

 25.10.2021

 

Kredi Risk Süreci Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti        10    02.03.2020

Nakdi Kredi - Taahhüde Uymama Ücreti

Nakdi Kredi - Taahhüt

     

 10 

 

 10

 

 02.03.2020

 

 02.03.2020

Gayrinakdi Kredi - Dönem Ücreti   5.000      6 "Azami Oran" yıllık, "Asgari Tutar" 3 aylık dönemsel tutarı ifade eder (BSMV hariç)  28.09.2022
Gayrinakdi Kredi - Garantörlük Ücreti   5.000      6  "Azami Oran" yıllık, "Asgari Tutar" 3 aylık dönemsel tutarı ifade eder (BSMV hariç)  28.09.2022

 

Kapama 

Nakdi Kredi - Erken Ödeme Ücreti-

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

01.03.2021 tarihinden önce kullandırılan kredilerde

           

Kalan vadesi 24 ayı aşmayan krediler için

Türk Lirası Krediler

Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler

     

 

 

 1

 2

 

 

 

 USD ve EUR için de aynı oran geçerlidir.

 

 02.03.2020

 17.03.2020

Kalan vadesi 24 ayı aşan krediler için

Türk Lirası Krediler

Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler

     

 

 2

 3

 

 

 USD ve EUR için de aynı oran geçerlidir.

 

 02.03.2020

 17.03.2020

01.03.2021 tarihinden itibaren kullandırılan kredilerde            

Kalan vadesi 24 ayı aşmayan krediler için

Türk Lirası Krediler

Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler
       

2

3

 

 

USD ve EUR için de aynı oran geçerlidir.


 12.07.2021

 12.07.2021

Kalan vadesi 24 ayı aşan krediler için

Türk Lirası Krediler

Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler

       

 %2 üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan yıl için %1 eklenerek alınabilir. 24 ayı aşan süreler yıla tamamlanır.

YP veya DEK'lerde TL krediler için uygulanacak azami ücretin bir puan artırımlı hali uygulanabilir.

 

 12.07.2021
 

 12.07.2021

Ara/Kısmi Ödeme

Nakdi Ödeme

           

Kalan vadesi 24 ayı aşmayan krediler

(İşlem Bazında)

TL Krediler İçin

YP Krediler İçin

 

     

 

 2

 3

 

 

 

 

 22.12.2021

 22.12.2021

Kalan vadesi 24 ayı aşan krediler (TL ve YP)

 

         %2 üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan yıl için%1 eklenerek alınır. 24 ayı aşan süreler yıla tamamlanır.   22.12.2021

 

Ücret ve Masraflar - Dış Ticaret

 

İthalat İşlemleri Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
Akreditif Açılış Ücreti  500      7    02.03.2020
Rezerv/Uyuşmazlık Ücreti  500    1000      02.03.2020
Ön İhbar Ücreti  250      5    02.03.2020
Aval/Kabul Ücreti  500      7    02.03.2020
Vade/Tutar Değişiklik Ücreti  100      5    27.11.2020
Poliçe Kabul Ücreti  500      7    02.03.2020

 

İhracat İşlemleri

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
İhbar Ücreti

 250

     5    02.03.2020
Teyit Ücreti  250      5    02.03.2020
Vade/Tutar Değişikliği Ücreti  250      5    02.03.2020
Vadeli Ödeme Ücreti  250      7    27.11.2020
İskonto Ücreti  250      10    02.03.2020
Tahsil Ücreti  250      7    27.11.2020

 

İthalat / İhracat Ortak İşlemleri

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
Vesaik İnceleme Ücreti

 250

     5    02.03.2020
Değişiklik Ücreti  250      5    02.03.2020
İşlem Ücreti  100      7    02.03.2020
Muhabir Banka Masrafı        

Muhabir Banka tarafından talep edilen masraf ve komisyonlar dışında ilave ücret alınmaz

 02.03.2020
Ödeme Ücreti  250      5    02.03.2020
Ücret ve Masraflar - Nakit Yönetimi

 

Mevduat ve Katılım Fonu

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Para Yatırma/Çekme Ücreti

Şube Geç Para Yatırma 

Para  Çekme

 

   5000  0,50  

 

27.11.2020

02.03.2020

Başka Kuruluş Aracılığıyla Yapılan İşlemler Ücreti

Para Çekme/Yatırma/Borç ödeme

ATM Bakiye/Limit/Borç Sorgulama

       

 

 

 

Diğer kuruluşa ödenen tutarın %15 fazlasıdır.

Diğer kuruluşa ödenen tutarın %15 fazlasıdır.

 

 

27.11.2020

 

27.11.2020

 

Para ve Kıymetli Maden Transferleri

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Elektronik Fon Transferi (EFT)  Ücreti - İnternet / Düzenli Ödeme

4.300,01 TL ve altı

4.300,01 TL - 211.100 TL

>211.100,00 TL

 

 

   

4,22

8,44

105,52

     22.01.2024

Elektronik Fon Transferi (EFT)  Ücreti - ATM

4.300,01 TL ve altı

4.300,01 TL - 211.100 TL

>211.100,00 TL

 

 

   

14,73

29,47

211,05

     22.01.2024

Elektronik Fon Transferi (EFT)  Ücreti - Diğer Kanallar

4.300,01 TL ve altı

4.300,01 TL - 211.100 TL

>211.100,00 TL

 

 

   

21,10

42,21

422,10

     22.01.2024

Havale Ücreti -İnternet / Düzenli Ödeme

4.300,01 TL ve altı

4.300,01 TL - 211.100 TL

>211.100,00 TL

 

 

   

2,11

4,22

52,76

     22.01.2024

Havale Ücreti - ATM

4.300,01 TL ve altı

4.300,01 TL - 211.100 TL

>211.100,00 TL

 

 

   

7,37

14,74

105,53

     22.01.2024

Havale Ücreti - Diğer Kanallar

4.300,01 TL ve altı

4.300,01 TL - 211.100 TL

>211.100,00 TL

 

 

   

10,55

21,11

211,05

     22.01.2024

Uluslararası Fon Transferi Sorgulama/Mesajlaşma Ücreti

500

   

 

2000

 

 

 27.09.2022 

 

Giden Fon Transferi

Gelen Fon Transferi

Ödeme Kuruluşları Üzerinden Gönderilen

Ödeme Kuruluşları Üzerinden Gelen

300

300

300

300

   

5

5

5

5

 

28.09.2022

28.09.2022

28.09.2022

28.09.2022

Kıymetli Maden Transferi Ücreti

Banka İçi

 

Diğer Banka

       

 

Bu hizmetimiz bulunmamaktadır.

 Bu hizmetimiz bulunmamaktadır.

 

27.11.2020

27.11.2020

 

Kiralık Kasa

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Kiralık Kasa Ücreti

 

   5000      02.03.2020

 

Belge ve Bilgilendirme

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Belge ve Bilgilendirme Ücreti

Extre - Sayfa başına

Sözleşme, İşlem fişi ve benzeri belge talebi - ilk 1 yıl

Sözleşme, İşlem fişi ve benzeri belge talebi - 1 yıldan sonra

 

 

 

2

-

2

     02.03.2020

 

Çek İşlemleri

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Çek Defteri ve Çek Düzenleme Ücreti

Çek Defteri (Yaprak başı)

Çek Düzenleme Ücreti

 

 

50

500

 

 

1000

1000

   

 

27.09.2022

27.09.2022

Çek İade Ücreti 50   1000     17.05.2023

Çek Tahsilat Ücreti

 

Aynı Banka Çeki

Diğer BankaÇeki

Döviz Çekleri Tahsilatı (Diğer Banka)

 

 

150

150

 

10EUR

 

 

 

3500

3500

 

115EUR

 

 

 

 

 
 
 
 
Asgari* 300 TL/10 USD / 10 EUR
Azami* 3500 TL /120 USD / 115 EUR
*Önceki gün TCMB Döviz Satış Kuru

 

 

 

20.07.2023

20.07.2023

 

20.07.2023

Çek Belgelendirme ve Düzeltme İşlemleri Ücreti

Karşılıksız Çek Belgelendirme

Çek Düzeltme Hakkı

 

 

 

25

 

25

 

 

 

 

250

 

250

   

 

 

 

17.03.2020

 

17.03.2020

 

Senet İşlemleri

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Senet Bilgilendirme Ücreti

25

   250      17.03.2020
Senet İade Ücreti 25    250      17.03.2020

Senet Protesto İşlemleri Ücreti

Senet Protesto 

Senet Protesto Kaldırma 

 

50

50

 

 

 500

 500

   

 

17.03.2020

17.03.2020

Senet Tahsile Alma Ücreti

Banka

Muhabir

 

10

30

 

 

 100

 500

 

 

 

 

 

17.03.2020 

27.11.2020

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.