Teminat Mektupları

Bankalar tarafından gerçek ve tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, işin yapılması, veya bir borcun ödenmesi gibi konularda resmi kurum veya özel kuruluşlara hitaben yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgili taahhüt tutarının banka tarafından kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin verilen garantidir.

 
Referans Mektubu

İhalelere katılan firmaların işe yetecek kredi ve nakit gücüne sahip oldularını saptamak amacıyla genellikle inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili firmalara yönelik bir üründür. Müşteri talebine göre TL veya yabancı para cinsinden düzenlenebilir.

 
Harici Garanti

Yurtdışı işleri olan firmalara yurtdışı yükümlülükleri için verilen Teminat Mektubudur.

 
Akreditif ve Kabul Aval Kredisi

Akreditif bir dış ticaret finansman yöntemidir. Yurtdışından yapılan ithalatlarda, ithalatla ilgili koşulları (yükleme vadesi, ödeme şekli, malın cinsi ve tutarı gibi) içeren akreditif mektubunun Banka tarafından yurt dışındaki ihracatçının bankasına gönderilmesiyle, mal bedelinin, malın ithalatçı firmaya gönderilmesinin ardından ihracatçıya ödenmesi taahhüdü verilmektedir. Peşin,ve muhtelif vadelerde olabilir.

 
Akreditif Türleri
 • Vesaik İbrazında Ödemeli (Sight)
 • Teyitli
 • Teyitsiz
 • Ertelemeli Ödemeli (Vadeli)
 • Kabul Kredili
 • Devredilebilir (Transferable)
 • Karışık Ödemeli (Mixed Payment)
 • Dönülemez
 • Teminatlı (Stand-by)
 • Rotatif
 • Red Clause ve Green Clause
 • Teminatlı (Stand-by)
 
Kabul Aval Kredileri

İthalat yapan firmaların borçlu olarak kabul ettiği poliçelere banka tarafından aval verilerek poliçenin vadesinde ödeneceğinin ithalatçı müşteri adına garanti edilmesidir.

 
Ülke Kredileri

Firmaların,yurtdışından ithal edeceği makine ve ekipman yatırımı için yurtdışından finansmanı sağlanan kredilerdir. Yurtdışındaki İhracat Kredi Kuruluşları'nın sigortası altında ve Bankamız teminatı aracılığı ile orta veya uzun vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır. Bu tür kredilerde İhracatçı firma parasını muhabir / aracı bankadan peşin almakta, İthalatçı ise ödemeyi vadeli olarak gerçekleştirmektedir.

Tbank kredili müşterilerine sunduğu dış ticaret finansmanı hizmetlerinin yanısıra kredisiz dış ticaret işlemlerine de nitelikli aracılık hizmetleri sunmaktadır.

 
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.