Ticari ve Kurumsal Bankacılık
Kredi Faiz Oranları

 

TL Ticari ve Kurumsal Kredileri Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
İskonto ve İştira Kredileri       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05
İhracat Kredileri       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05
Rotatif Kredileri       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05
Spot Kredileri       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05
Taksitli Kredileri       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05
Kredili Mevduat Hesabı       19,08 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 01.04.2019 09:05
Diğer Krediler       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05

 

YP Ticari ve Kurumsal Kredileri (EUR/USD) Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
İskonto ve İştira Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Rotatif Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Spot Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Taksitli Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Diğer Krediler       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05

 

DEK Ticari ve Kurumsal Kredileri (EUR/USD) Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
İskonto ve İştira Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Rotatif Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Spot Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Taksitli Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Diğer Krediler       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05

 

Ücret ve Masraflar - Ticari Krediler

 

Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım Ücreti

Kredi Tahsis Ücreti

Kredi Kullandırım Ücreti - Rotatif

Kredi Kullandırım Ücreti - Diğer

     

 

 

0,25

0,25

1

 

 

(Devrevi)

 

 

17.03.2020

17.03.2020

02.03.2020

İtibar/Niyet/Referans Mektubu Düzenleme Ücreti 100     5   02.03.2020

 

Teminatlandırma Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
Ekspertiz, Teminat Tesis, Değişiklik ve İptal Ücreti         Fatura bedeli kadar alınır. İlave ücret alınamaz  02.03.2020

 

Kredi Risk Süreci Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti        10    02.03.2020
Nakdi Kredi - Taahhüde Uymama Ücreti        10    02.03.2020
Gayrinakdi Kredi - Dönem Ücreti   5.000      5    02.03.2020
Gayrinakdi Kredi - Garantörlük Ücreti   5.000      5    02.03.2020

 

Kapama  Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Nakdi Kredi - Erken Ödeme Ücreti

Kalan vadesi 24 ayı aşmayan krediler için

Kalan vadesi 24 ayı aşan krediler için

     

 

 

1

 

2

 

02.03.2020

 

 

Ücret ve Masraflar - Dış Ticaret

 

İthalat İşlemleri Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
Akreditif Açılış Ücreti  500      7    02.03.2020
Rezerv/Uyuşmazlık Ücreti  500    1000      02.03.2020
Ön İhbar Ücreti  250      5    02.03.2020
Aval/Kabul Ücreti  500      7    02.03.2020
Vade/Tutar Değişiklik Ücreti  100    1000      02.03.2020
Poliçe Kabul Ücreti  500      7    02.03.2020

 

İhracat İşlemleri

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
İhbar Ücreti

 250

     5    02.03.2020
Teyit Ücreti  250      5    02.03.2020
Vade/Tutar Değişikliği Ücreti  250      5    02.03.2020
Vadeli Ödeme Ücreti        7    02.03.2020
İskonto Ücreti  250      10    02.03.2020
Tahsil Ücreti        7    02.03.2020

 

İthalat / İhracat Ortak İşlemleri

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi
Vesaik İnceleme Ücreti

 250

     5    02.03.2020
Değişiklik Ücreti  250      5    02.03.2020
İşlem Ücreti  100      7    02.03.2020
Muhabir Banka Masrafı        

Muhabir Banka tarafından talep edilen masraf ve komisyonlar dışında ilave ücret alınmaz

 02.03.2020
Ödeme Ücreti  250      5    02.03.2020
Ücret ve Masraflar - Nakit Yönetimi

 

Mevduat ve Katılım Fonu

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Para Yatırma/Çekme Ücreti

Para Yatırma

Para  Çekme

 

   5000    

 

17.03.2020

02.03.2020

Başka Kuruluş Aracılığıyla Yapılan İşlemler Ücreti        15    02.03.2020

 

Para ve Kıymetli Maden Transferleri

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Elektronik Fon Transferi (EFT)  Ücreti - İnternet

1000 TL ve altı

1.000,01 TL - 50.000 TL

>50.000 TL

 

1

2

25

         02.03.2020

Elektronik Fon Transferi (EFT)  Ücreti - ATM

1000 TL ve altı

1.000,01 TL - 50.000 TL

>50.000 TL

 

2

5

50

         02.03.2020

Elektronik Fon Transferi (EFT)  Ücreti - Diğer Kanallar

1000 TL ve altı

1.000,01 TL - 50.000 TL

>50.000 TL

 

5

10

100

         02.03.2020

Havale Ücreti -İnternet

1000 TL ve altı

1.000,01 TL - 50.000 TL

>50.000 TL

 

0,5

1

12,5

         02.03.2020

Havale Ücreti - ATM

1000 TL ve altı

1.000,01 TL - 50.000 TL

>50.000 TL

 

1

2,5

25

         02.03.2020

Havale Ücreti - Diğer Kanallar

1000 TL ve altı

1.000,01 TL - 50.000 TL

>50.000 TL

 

2,5

5

50

         02.03.2020

Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti

300   1500      02.03.2020
Kıymetli Maden Transferi Ücreti     15      02.03.2020

 

Kiralık Kasa

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Kiralık Kasa Ücreti

 

   5000      02.03.2020

 

Belge ve Bilgilendirme

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Belge ve Bilgilendirme Ücreti

Extre - Sayfa başına

Sözleşme, İşlem fişi ve benzeri belge talebi - ilk 1 yıl

Sözleşme, İşlem fişi ve benzeri belge talebi - 1 yıldan sonra

 

 

 

2

-

2

     02.03.2020

 

Çek İşlemleri

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Çek Defteri ve Çek Düzenleme Ücreti

Çek Defteri (Çek yaprağı başına)

Çek Düzenleme Ücreti

 

 

5

50

 

 

 

50

500

   

 

 

17.03.2020

17.03.2020

Çek İade Ücreti 25   250     17.03.2020

Çek Tahsilat Ücreti

TL Çekler

YP Çekler

 

20

140

 

 

200

1400

   

 

17.03.2020

17.03.2020

Çek Belgelendirme ve Düzeltme İşlemleri Ücreti 25   250     17.03.2020

 

Senet İşlemleri

Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde)(Yıllık) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde)(Yıllık) Açıklama Güncelleme Tarihi

Senet Bilgilendirme Ücreti

25

   250      17.03.2020
Senet İade Ücreti 25    250      17.03.2020

Senet Protesto İşlemleri Ücreti

50

   500     17.03.2020

Senet Tahsile Alma Ücreti

Banka

Muhabir

 

10

30

   100

 

 

0,5

 

 

17.03.2020 

02.03.2020

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.