Ticari ve Kurumsal Bankacılık

 

TL Ticari ve Kurumsal Kredileri Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde) Açıklama Güncelleme Tarihi
İskonto ve İştira Kredileri       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05
İhracat Kredileri       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05
Rotatif Kredileri       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05
Spot Kredileri       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05
Taksitli Kredileri       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05
Kredili Mevduat Hesabı       16,80 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 01.04.2019 09:05
Diğer Krediler       50 Yıllık Faiz Oranı ( BSMV hariç ) 14.09.2018 09:05

 

YP Ticari ve Kurumsal Kredileri (EUR/USD) Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde) Açıklama Güncelleme Tarihi
İskonto ve İştira Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Rotatif Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Spot Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Taksitli Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Diğer Krediler       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05

 

DEK Ticari ve Kurumsal Kredileri (EUR/USD) Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde) Açıklama Güncelleme Tarihi
İskonto ve İştira Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Rotatif Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Spot Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Taksitli Kredileri       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05
Diğer Krediler       16 Yıllık Faiz Oranı 13.07.2018 09:05

 

Komisyon ve Dosya Masrafı Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde) Açıklama Güncelleme Tarihi
Erken Kapama Komisyonu       7 BSMV hariç 13.07.2018 09:05
İskonto ve İştira Kredileri Komisyon Oranı 100 TL     4 BSMV hariç 16.02.2015 09:05 
Teminat Mektupları Komisyon Oranı 5000 TL     7 BSMV hariç 14.01.2020 
Yurt Dışı Garanti Mektupları Komisyon Oranı 5000 TL     7 BSMV hariç

14.01.2020

Referans Mektupları Dosya Masrafı 100 TL     5 BSMV hariç 16.02.2015 09:05 
İstihbarat (Firma Başına) Dosya Masrafı 100 TL   10.000 TL   BSMV hariç  16.02.2015 09:05 
Gayrımenkul Ekspertiz Ücreti (Eksper Ücreti Dışında) Dosya Masrafı 250 TL     3 BSMV hariç 16.02.2015 09:05  
Yurt Dışı Akreditifler Komisyon Oranı 100 TL     7 BSMV hariç 16.02.2015 09:05 
İhracat Vesaiki Mukabili Krediler Komisyon Oranı  50 TL      BSMV hariç 16.02.2015 09:05  
İthalat Vesaiki Mukabili Krediler Komisyon Oranı  50 TL      BSMV hariç  16.02.2015 09:05  
Kredi Kullandırım Komisyonu 250 TL     10 BSMV hariç 25.01.2019
Kredi Tahsis Dosya Ücreti 500 TL     10 BSMV hariç 05.02.2019
Kredi Revize Dosya Ücreti 500 TL     10 BSMV hariç 05.02.2019
Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Tüm Krediler Komisyon Oranı 500 TL     10 BSMV hariç 05.02.2019

 

İpotek İşlemleri Asgari Tutar TL Asgari Oran (Yüzde) Azami Tutar TL Azami Oran (Yüzde) Açıklama Güncelleme Tarihi
İpotek Tesisi 350 TL       BSMV hariç  16.02.2015 09:05 
İpotek Fek 500 TL       BSMV hariç  16.02.2015 09:05 
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.