Arab Bank ve BankMed, MNG Bank A.Ş.'nin %91 hissesini Satın Almak için BDDK'ya Başvurdu

Arab Bank ve BankMed, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) iznine tabi olmak kaydıyla, Mehmet Nazif Günal ile MNG Bank hisselerinin %91'inin devri için anlaşmaya vardıklarını bugün açıkladılar.  Arab Bank, MNG Bank'ın %50 hissesini, BankMed ise %41'ini satın alırken, Mehmet Nazif Günal'ın, banka sermayesindeki %9'luk payını koruyacağı ifade olundu.  BDDK onayının alınması için  başvuruda bulunulduğu ve Tarafların, BDDK onayına bağlı olarak, işlemin en geç 2006 yılının son çeyreğinin ortasında tamamlanmasını bekledikleri ifade edildi.

Gerek Arab Bank, gerekse BankMed, MNG Bank'ın ve Türk bankacılık sektörünün kalitesine  ve büyüme potansiyeline inançlarının tam olduğunu belirttiler. Hedeflerine ulaşmak amacıyla MNG Bank'ın, bir taraftan yıllar boyunca gelişmesine yardımcı olan yetenekleri bünyesinde barındırmaya devam edeceği, bir taraftan da, gelişme planını gerçekleştirmek için, yeni üstün yetenekli bankacıları da bünyesine katacağı ifade edildi.

Arab Bank'ın Başkanı ve Genel Müdürü Abdel Hamid Shoman, konuya ilişkin olarak açıklamalarında: "Alıcılar, MNG Bank'ın esneklik ve müşteri hizmetlerinde en üst kaliteye ulaşma yolunda gelişimini sürdürmesini sağlayacaklardır. Alıcılar, MNG Bank'ın modern, güvenli ve hizmet odaklı bir banka olma yolunda ilerlemesini desteklemek niyetindedirler" sözlerine yer verdi. Arab Bank, Türkiye'nin, Orta Doğu ile başta Almanya ve Birleşik Krallık olmak üzere, Batı Avrupa ve Orta Asya'ya yönelmiş sıkı ticari bağları dolayısıyla, çok çekici bir Pazar görünümü sergilediğini de ifade etti.

BankMed'in Başkanı ve Genel Müdürü olan Mohammed Hariri, yukarıdakilere ek olarak, şunları söyledi: "Alıcıların temel hedefi MNG Bank'ın, piyasanın küçük/orta boy işletme segmentinde hızla büyüyen bir katılımcı görünümünü korurken, Banka'nın şube ağını seçici bir şekilde geliştirerek, bankacılık faaliyetlerindeki gelişimini desteklemektir". BankMed'in Türkiye'deki yatırımları, Grup için, Türkiye'ye yönelik olarak yürüttüğü bölgesel yayılmanın bir parçası olup, Türkiye Grubun gelecekteki başarısı için son derece önemli görülmektedir.

Mehmet N. Günal, beyanatında, "Orta Doğu menşeli yabancı sermaye, Türk bankacılık sektörüne ilk kez bu saygın bankalar vasıtasıyla katılmaktadır. MNG Bank'ın Alıcıları, bireysel ve kurumsal bankacılık alanında 1930'dan beri engin deneyime sahip bankalar olup, Türk bankacılık sektörü ve ekonomisine, sahibi oldukları sermaye ve varlıkları ile, büyük katkıları olacaktır. MNG Bank, ticari bir banka olarak varlığını, aynı başarılı yolda, yeni bir isim altında ve artan deneyimi, sermayesi ve kapasitesi ile sürdürecektir. Mevcut ve müstakbel müşterilerimiz için, geleceğin daha iyi olacağına inanıyorum." sözlerine yer verdi.

Arab Bank Hakkında

Merkezi Amman'da bulunan Arab Bank, Orta Doğu'nun, varlık, sermaye ve kârlılık itibariyle en büyük bankalarından biridir. Banka, 1930 yılında kurulmuş olup, Ürdün'ün en eski bankasıdır. Gurup varlıklarının toplam değeri, 2005 yılı sonu itibariyle yaklaşık olarak 27,5 Milyar Amerikan Doları tutarındadır.

Arab Bank evrensel bir banka olup, kurumsal bankacılık, bireysel bankacılık, özel bankacılık, sigortacılık, ticari finansman ve ticari gayrimenkul finansmanı başta olmak üzere, belli başlı tüm bankacılık konularında aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.

Arab Bank Amman Borsası'na kote edilmiş bir şirket olup, halihazırdaki piyasa değeri 14 Milyar Amerikan Doları'nın üzerindedir. Hariri ailesi, %14'ü aşan payları ile, Arab Bank'ın en büyük yatırımcılarındandır. Aynı şekilde, Ürdün Sosyal Güvenlik Kurumu da, Banka'da %14 üzerinde pay sahibidir. Bankanın diğer önemli pay sahipleri ise, sırasıyla %5,84 ve %4,65 oranındaki paylarıyla Shoman ailesi ve Suudi Arabistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'dır.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinde, Arab Bank'ın önemli bir varlığı bulunmakla beraber, banka, aynı zamanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kore ve Singapur'da da varlığını sürdürmektedir. Arab Bank, Orta Doğu'da, bölgede merkezi olan diğer bütün bankalardan daha fazla varlık göstermektedir.

Arab Bank, Fitch'ten A- ve Moody's'den Baa1 derecelerinde yatırım sınıfı kredi notuna sahiptir.

BankMed Hakkında

Merkezi Beyrut'ta bulunan BankMed, 2005 yılı sonunda, toplam 5,9 milyar Amerikan Doları tutarındaki varlık değeri itibariyle, Lübnan'daki dördüncü en büyük banka konumundadır. Oger Grubunun da sahibi olan, Hariri ailesi, GroupMed S.A.L Holding nezdindeki paysahipliği aracılığıyla, BankMed'in %99,9'unu aşan hissesinin sahibidir.

Türk Telekom'da kontrol hissesinin de sahibi olan Oger Grubu, Orta Doğu'nun önemli finansal ve endüstriyel holdinglerindendir.

BankMed, bir taraftan Lübnan bankacılık sektöründeki konumunu daha da güçlendirmeye yönelik bir stratejinin uygulaması içerisindeyken, diğer taraftan, Oger Grubu ve diğer Hariri grubu şirketleri için stratejik önemi haiz olan yükselen piyasalara giriş çalışmalarını da sürdürmektedir.

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.