İnternet Bankacılığına Girişlerde Tek Kullanımlık Şifre Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Bankacılık hizmetlerine kullanıcının istediği zaman ve yerden erişim imkanı sağlayan "internet bankacılığı" hizmetine ilişkin uygulamalar, Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde faaliyetini sürdüren Çalışma Grubu tarafından izlenmektedir. Çalışma Grubu, uygulamada standartların oluşturulması, düzenlemelere uyumun sağlanması, kullanımın daha kolay hale gelmesi ve yaygınlaştırılması gibi konuları teknolojideki gelişmeler ve bilgi sistemlerindeki yenilikleri dikkate alarak değerlendirmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 14 Eylül 2007 tarih ve 26643 sayılı Resmi Gazete'e yayımlanan "Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ"e göre, internet bankacılığı hizmeti sunan bankaların internet bankacılığına giriş işlemlerinde, işlem güvenliğinin artırılması amacıyla 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren iki bileşenli kimlik doğrulama uygulaması zorunlu olacaktır.

Bu çerçevede, Tebliğ'in öngördüğü seçeneklerden biri olan ve halen internet bankacılığı işlemlerinde kullanılan "Tek Kullanımlık Şifre" uygulamaları, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren internet bankacılığına giriş aşamasında da kullanılmaya başlanacaktır.

Bu nedenle, internet bankacılığında henüz "Tek Kullanımlık Şifre" kullanmayan müşterilerin, hizmet aldıkları bankalar tarafından "Tek Kullanımlık Şifre" ürün ve hizmetlerinden faydalanma konusunda yapılacak açıklama ve bilgilendirmeleri yakından takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği

Tek Kullanımlık Şifre Uygulaması ile ilgili Sık Sorulan Sorular

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.