Türkiye Bankalar Birliği

TBB- Bazı Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Bankaların Bilgisi Dışında, İnternet Şubesindeki Olanakları Kullanarak Yaptıkları İşlemlere İlişkin Bankalar Tarafından Uyulması Gereken İlkeler Hakkında Kamuoyu Duyurusu
(09 Ekim 2006)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

Tebliğ No :   1013
Tarih  :   9 Ekim 2006

Bazı Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Bankaların Bilgisi Dışında, İnternet Şubelerindeki Olanakları Kullanarak Yaptıkları İşlemlere İlişkin Bankalar Tarafından Uyulması Gereken İlkeler

Fatura Ödeme Merkezi (FÖM) adını kullanan bazı gerçek ve tüzel kişilerin bankaların bilgisi dışında, özel bir anlaşmaya dayanmadan bankaların internet şubelerinde sunulan olanakları ticari amaçlarla kullanarak elektronik fon transferi (EFT), havale, hesaba para yatırma, isme para gönderme, fatura ödemeleri gibi işlemleri ücret karşılığı üçüncü şahıslara sunmalarının taşıdığı risklerin gerçekleşmesi halinde, üçüncü kişilerin bundan zarar görmeleri durumunda bankalara duyulan güvenin zedelenebileceği ve banka sektörüne olan itibarın olumsuz etkilenebileceği, oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve bu kapsamda yapılabilecek ticari faaliyetlerin kontrol altına alınabilmesi amacıyla Birliğimizce standartlar oluşturulması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yazısı dikkate alınarak, bankalar ile anlaşmalı kurumlar hariç olmak üzere FÖM ofisleri tarafından yapılan işlemler ile ilgili olarak bankaların;

1. Bir tasarruf hesabından veya kredi kartı hesabından; internet bankacılığı  olanakları kullanılarak üçüncü kişiler adına yapılan vergi ödemesi, fatura ödemesi, kendi kredi kartı hariç diğer kredi kartlarına yapılan ödeme, Sosyal Sigortalar Kurumu ödemesi, Bağkur ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 50 adedi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesapları ve işlemleri incelemeleri,
2. Bir ticari hesaptan; internet bankacılığı olanakları kullanılarak üçüncü kişiler adına yapılan vergi ödemesi, fatura ödemesi, kendi kredi kartı hariç diğer kredi kartlarına yapılan ödeme, Sosyal Sigortalar Kurumu ödemesi, Bağkur ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 100 adedi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesapları ve işlemleri incelemeleri,
3. Birinci ve ikinci maddelerdeki kısıtlamalara uyumun düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayacak bir kontrol sistemini oluşturmaları,
4. Yapılan kontroller sonucunda, internet bankacılığı hizmetlerinin izinsiz olarak üçüncü kişiler adına kullandırıldığının tespit edilmesi halinde, bu tür işlemlerin engellenmesi için bankaların gerekli önlemleri almaları,

konularında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, Birlik Statüsünün 4';üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ve (2) numaralı fıkrasının (s) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Yasasının 81';inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymak zorundadır" hükmü göz önünde tutularak, üye bankalar için uyulması zorunlu bir mesleki tanzim kararı alınmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.