Referans Mektubu

Bankamızla çalışan firmalar arasında, ihalelere katılan firmaların işe yetecek kredi ve nakit gücüne sahip olduklarını göstermek amacıyla genellikle inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili firmalara yönelik bir üründür. Müşteri talebine göre TL veya yabancı para cinsinden düzenlenebilir.

 
Harici Garanti

Firmalarımızın, yurtdışından bir zaman süresince belli bir tutara kadar sürekli mal veya hizmet, belli bir süre için yurtdışı menşeili bir marka, temsilcilik ya da bayilik almalarını sağlayan garantilerdir. Ayrıca hizmet sektöründe faaliyet gösteren, özellikle inşaat ve taahhüt firmalarının yurtdışında girecekleri ihaleler ve alacakları avanslar için kullandıkları kredilerdir. Harici Garanti ürününü kullanmak için önecelikle T-Bank nezdinde kredi limitlerinizin tesis edilmiş olması gerekmektedir.

 
Akreditif Türleri
 • Vesaik İbrazında Ödemeli (Sight)
 • Teyitli
 • Teyitsiz
 • Ertelemeli Ödemeli (Vadeli)
 • Kabul Kredili
 • Devredilebilir (Transferable)
 • Karışık Ödemeli (Mixed Payment)
 • Dönülemez
 • Teminatlı (Stand-by)
 • Rotatif
 • Red Clause ve Green Clause
 • Teminatlı (Stand-by)
 
Kabul Aval Kredileri

Bankamız, kabul kredili vesaik ve kabul kredili mal mukabili ithalatlarda, borçlusu olarak kabul edilen poliçelere aval vererek poliçenin vadesinde ödeneceğini müşterisi adına garanti etmektedir. Ayrıca Bankamızın aval garantisi ile ödeme yapmadan, vadeden önce malınızı çekebilme olanağına sahip olacaksınız. İthalatçı ve ihracatçının aralarında yaptıkları anlaşmaya göre malın bedeli, çeşitli vadelerde ödenebilmektedir.

 
Teminat Mektupları

Bankalar tarafından gerçek ve tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, işin yapılması, veya bir borcun ödenmesi gibi konularda resmi kurum veya özel kuruluşlara hitaben yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda yerine getirilecek olan iş, teslimat ve taahhüt tutarının banka tarafından kayıtsız şartsız ödenmesine ilişkin verilen garantidir.

Firma açısından güvenili bir bankanın ödeme taahhüdü prestij yaratırken muhatap açısından da güvenli iş yapma imkanı sağlar. Mektuplar Müşteri talebine göre TL ya da yabancı para, geçici avans yada özel metinli olarak süreli ve süresiz olarak düzenlenebilir.

 
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.