Vadeli TL/DTH Mevduat
 
duyuru
 

Ticari işletmelerin ve ticari işletmelerin ortaklarının yatırımlarını, kendi belirlediği bir vade boyunca TL veya döviz (USD, EURO) mevduat hesabında tutarak önceden belirlenen sabit faiz oranları ile getiri elde edebilir. Yatırımlar vade sonuna kadar piyasadaki faiz hareketlerinden etkilenmeyerek risksiz bir getiri sağlar. Bankamızdaki mevduatlarınız vade sonunda otomatik olarak aynı vade ve vadeye bağlı güncel faiz oranlarımız ile yenilenir. Faiz oranı brüttür.

 
Repo

Hazine Bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili menkul kıymetleri, önceden belirlenmiş şartlarda, belli bir vade sonunda geri alma taahhüdüyle satılması işlemidir. Yani bir menkul kıymetin geri alma taahüdü ile satımıdır. Repo yapmak için vadesiz hesabınız olması yeterli olmayıp elde edilen kazanç nettir. Getirinin baştan belirlenmesiyle getiri riski yoktur.

 
Döviz İşlemleri

Bankamızda her türlü, Döviz Alış, Döviz Satış, Çapraz Döviz İşlemlerinizi yapabilirsiniz.

 
Hazine Bonosu

Hazine Bonosu 1 yıldan kısa, devlet tahvili ise daha uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleridir. Bankamız aracılığı ile alacağınız hazine bonosu ve devlet tahvilleri, devlet garantisinde her an paraya çevirebileceğiniz sabit getirili yatırım araçlarıdır.

 
Eurobond

Özel şirketler veya devlet tarafından çıkarılan yabancı para cinsinden ve kupon ödemeli uzun vadeli borçlanma senetleridir. İkinci piyasada işlem gördüğü için, o anki ekonomik koşullara göre fiyatlandırılıp vade beklenmeden likidite edilebilir.

 
Duyurular

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği yenilenen faaliyet izinlerimiz hakkında ilan için tıklayın.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) e-CAS (Electronic Customer Alert System) uygulaması hakkında bilgilendirme Detay için tıklayın.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Hayata Geçiyor. Detay için tıklayın.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na İlişkin SPK Basın Duyurusu için tıklayın.

SPK'dan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyurusu için tıklayın.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği sayfasındaki Bankamız Kamuyu Aydınlatma Formu için tıklayın.

 
Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve İşlemlere Konu Dayanak Varlıklar Listesi

Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve İşlemlere Konu Dayanak Varlıklar Listesi'ne ulaşmak için tıklayın.

 
Sözleşmeler
T-Bank'ın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri

T-Bank'ın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri listesine ulaşmak için tıklayın.

 
Yatırım ürünleri ile ilgili görüş / şikayet ve önerilerinizi "Bize Ulaşın" alanından iletebilirsiniz.

Yatırım ürünleri ile ilgili görüş / şikayet ve önerilerinizi "Bize Ulaşın" alanından iletebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz formu

 
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.