TL Krediler
 • Hazır Hesap

 • Spot Kredi ve Kapama Opsiyonlu Kredileri

  Söz konusu krediler, firmanızın kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullandırılan, kredi kullandırım tarihinde faiz oranı ve vadesi sabitlenen, kredi vadesinde ise anapara ve faiz kapaması yapılan kredi türüdür. Kapama opsiyonlu spot krediler ise, kredi vadesinden önce kısmen yada tamamen kredi kapaması yapılan kredi türüdür. Faiz oranının kredi kullanım tarihinde sabitlenmesi nedeniyle, vadede ödenecek olan faiz tutarının bilinmekte , firmanızın nakit akış yönetiminde kolaylık sağlamaktadır.
 • Rotatif Kredi

  Müşterilerimizin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, müşterimize tanımlı olan limit dahilinde kullandırılan, istenildiği zaman kısmen yada tamamen kapama imkanı veren, faiz tahsilatları üç ayda bir devre sonlarında (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yapılan nakit kredi tüdür. Kredi değerliliğine göre kefalet karşılığı kullandırım olabileceği gibi, söz konusu kredi için teminat olarak gayri menkul ipoteği, hisse senedi, tahvil, menkul değerler, mevduat ve çek de alınabilmektedir. Teminata alınan çeklerin vadesi gelmeden nakde dönüşmesi, çeklerin vadesi geldiğinde de tamamen veya kısmen kapatılması, firmanın faiz yükünü minimuma indirmekle birlikte firmanın nakit sıkıntısını da giderebilmektedir.
 • İskonto ve İştira Kredileri

  Firmanızın ticari faaliyetlerinden doğan ve henüz vadesi gelmemiş olan çek ve senet gibi ileri vadeli alacaklarınızın nakde çevirmek için kullandırılan kredi türüdür. Uzun vadeli alacaklarınızın erken tahsilatı sağlanarak, işletme sermayenize destek sağlanmış olmaktadır.
 • Eximbank Kredisi

  İhracatın geliştirilmesi için, Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından, bankalar aracılığıyla kullandırılan kredi türüdür.
 • Nakit Yönetimi Kredisi

  Firmanızın bloke çek, SSK, vergi ödemeleri ve diğer kurum ödemelerinde maksimum 5 gün vadeli olarak kullandırılacak olan "sıfır" faizli kredi türüdür. Böylece ödeme günlerinizde hesabınızda yeterli para bulunmasa dahi, yasal yükümlülükleriniz aksamadan ödenebilmektedir.
 • Ticari Taşıt Kredisi

  Binek yada ticari araç alımına yönelik olarak kullanabileceğiniz taşıt kredilerini TL yada dövize endeksli olarak kullanabilirsiniz. 48 aya kadar uzayan vade seçenekleri söz konusudur.
 • Ticari İşyeri Kredisi

  Gayrimenkul alımına yönelik olan bu kredi türü işyeri ve konut alımlarıdaki uygun ödeme vadeleriyle TL ve dövize endeksli olarak kullanabilir. T-Bank, işyeri kirasından kurtulmak veya yatırım amaçlı mülk almak isteyen KOBİ lerin yanında olmaya devam etmektedir. Her KOBİ nin kendi işyerinde çalışması ve kira giderinden kurtulması T-Bank'ın önem verdiği konulardandır. Gerektiğinde ödemesiz dönem avantajlarından yararlanarak işyeri, konut ve diğer mülk alımlarında cazip faiz oranı avantajlarını kullanmak için T-Bank şubelerine bekliyoruz.
 • Aylık Eşit Taksitli Krediler

  Dövize endeksli ya da TL olarak kullanabileceğiniz taksitli kredilerin geri ödemelerini aylık düzenli taksitler halinde veya kendi nakit akışlarınıza göre belirleyeceğiniz esnek ödeme planları üzerinden yapabilirsiniz.
 • Konut Kredisi

 
Dövize Endeksli Krediler

Belirli bir döviz cinsine endeksli olarak kullanabileceğiniz döviz bazında faiz oranı uygulanan kredi türüdür. Firmanız açısından herhangi bir döviz taahhüdü söz konusu olmaz.

• Spot Kredi ve Kapama Opsiyonlu Kredileri
• Rotatif Kredi
• Aylık Eşit Taksit Ödemeli Krediler

 • Spot Kredi ve Kapama Opsiyonlu Kredileri

  Belirli bir döviz cinsine endeksli olarak kullanabileceğiniz kredi türüdür. Yabancı paraların TL bazında değer kazanacağı dikkate alınarak kullandırılır ve döviz bazında faiz oranı uygulanır. Firmanız açısından herhangi bir döviz taahhüdü söz konusu olmaz. Ayrıca bu tür krediler, firmanızın kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullandırılan, kredi kullandırım tarihinde faiz oranı ve vadesi sabitlenen, kredi vadesinde ise anapara ve faiz kapaması yapılan kredi türüdür. Kapama opsiyonlu spot krediler ise, kredi vadesinden önce kısmen yada tamamen kredi kapaması yapılan kredi türüdür. Faiz oranının kredi kullanım tarihinde sabitlenmesi nedeniyle, vadede ödenecek olan faiz tutarının bilinmekte, firmanızın nakit akış yönetiminde kolaylık sağlamaktadır.
 • Rotatif Kredi

  Kısa süreli finansman ihtiyaçlarında kullanılmak üzere belli bir vadesi olmakla beraber istenilen zamanda gerek kısmi ve gerekse de tamamı olmak üzere kredi kapatılabilir. Üç ayda bir dönem sonlarında (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) faizleri tahsil edilen bu tip kredilerde faiz değişkendir.
 • Aylık Eşit Taksit Ödemeli Krediler

  Dövize endeksli ya da TL olarak kullanabileceğiniz taksitli kredilerin geri ödemelerini aylık düzenli taksitler halinde veya kendi nakit akışlarınıza göre belirleyeceğiniz esnek ödeme planları üzerinden yapabilirsiniz.
 
Döviz Kredileri

Döviz geliri olan müşterilerimizin kur riskine girmeden kullanabileceği bir kredi türü olduğundan KOBİ leri herhangi bir kambiyo zararına ve ekstra finansman giderine uğratmayan kredi ürünü olup ihracat finansmanı için taahhüt doğurmaktadır. Bu kredi türü ile ihracatınızın finansmanında uygun vadelerde kolaylık sağlanmaktadır.

• İhracat Kredisi
• Yatırım Finansmanı Kredisi

 • İhracat Kredisi

  İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimlerle ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracat taahhüdünü yerine getirmesi kaydıyla, kullandırılan kredi türüdür. Bu kredi türü ile ihracatınızın finansmanında uygun vadelerde kolaylık sağlanmaktadır.
 • İşletme Finansmanı Kredisi

 • Yatırım Finansmanı Kredisi

  Tüm sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla, yatırımın geri dönüş ve nakit akış yaratabilme sürelerine bakılarak uygun ödeme planında, gerekirse ödemesiz dönemi bulunan, yatırımın özelinde en uygun vadede geri ödemesi yapılabilen kredi türüdür.
 
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.