Nakit Yönetimi

Nakit Yönetimi
Nakit Yönetimi, Ticari Bankacılık müşterilerimizin ticari faaliyetlerinden doğan tahsilat ve ödemelerinin daha verimli yapılması amacıyla, tahsilat ve ödeme ürün ve hizmetleri geliştirmektedir. Temel hedefimiz tahsilat ve ödeme işlemlerinde müşterilerimizin operasyonel yükünü ve maliyetini azaltmak, verimliliği artırmaktır.

1. Ödeme Çözümleri

Otomatik ödemeler (Elektrik, su, doğalgaz, telefon)
Siz müşterilerimiz tarafından verilecek otomatik ödeme talimatı kapsamında elektrik, doğalgaz, su ve telefon fatura ödemeleri hesaplarınızdan otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Vergi&SGK ödemeleri

Tahakkuk fişlerinizi şubelerimize fakslayarak vergi ve SSK prim ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Vergi ödemelerinizi, ödeme tarihine T-Bank çeki keserek de yapabilmekteyiz.

Gümrük Vergisi ödemesi
Gümrük vergisi ödemeleriniz, Bankamıza vereceğiniz bir talimat ile ya da Kurumsal İnternet Bankacılığı aracılığıyla şirket hesabınızdan yapılabilmektedir. Makbuzun, en yakın T-Bank şubesinden alınması mümkündür.

Tedarikçi Finansmanı
Tedarikçi Finansmanı Sistemi, firmanıza düzenli olarak mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerin, size gerçekleştirdikleri satışlardan kaynaklanan fatura karşılığı alacaklarını iskonto ederek, ihtiyaç duydukları anda likiditeye kavuşmalarını sağlar.
Firmanıza Sağlanan Avantajlar Nelerdir?
• Ödeme vadelerinde esneklik,
• Etkin satın alma yönetimi ve uzun süreli, kesintisiz tedarik olanağı,
• Sistem üzerinden takip ve raporlama olanağı.
Tedarikçilere Sağlanan Avantajlar Nelerdir?
• Yapılandırılmış, pratik kredilendirilme ile erken tahsilat olanağı,
• Nakit akışının hızlandırılması,
• Sistem üzerinden takip ve raporlama olanağı.

Sürekli çek
Çek ile yaptığınız ödeme işlemleri, toplam ödemelerinizde adet bazında büyük ağırlığa sahip ise Bankamızın Sürekli Çek programından yaralanabilirsiniz.
Bu program çerçevesinde, keşide edeceğiniz çekler otomatikman ve topluca basılır.
Firmanıza Sağlanan Avantajlar Nelerdir?
• Çek ile ödemelerinizde adet çokluğundan kaynaklanan zamandan ve iş gücünden tasarruf edebilirsiniz,
• Hatalı çek keşide edilmesi olasılığını en aza indirirsiniz,
• Ödemelerinizde ilgili tarih, müşteri vb. başlıklar bazından veritabanı oluşturabilirsiniz.

T-Bank çeki bilgilendirme mailleri
Bankamızdan kesmiş olduğunuz çeklerinize ait bilgileri, takas tarihi sabahında e-mail adreslerinize otomatik olarak gönderiyoruz.

Bloke çek
Başta Gümrük Müdürlükleri olmak üzere muhtelif kuruluşlar lehine keşide edilmek üzere siz müşterilerimize bloke kayıtlı çek verilebilmektedir.

Sigorta hizmetleri
Sigorta ihtiyaçlarınızı Axa Sigorta, Güneş Sigorta, Demir Sigorta ve Groupama Sigorta aracılığı ile karşılayabilmekteyiz.

2. Tahsilat Çözümleri

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)
DBS; Bayi / Distribütör aracılığıyla satış yapıyorsanız, tahsilatlarınızı elektronik ortamda, bayilerin / distribütörlerin Bankamız nezdindeki hesaplarından tesis edilmiş kredi limitleri (KMH) dahilinde, zamanında tahsil edebilmenizi sağlayan bir tahsilat sistemidir.
DBS’nin Özellikleri ve kolaylıkları:
• İşlemler bayi ve firmanız arasında kurulmuş fatura ilişkileri üzerinden yürür.
• Bayi veya müşterilerden olan vadeli alacakların, kredili ve/veya kredisiz DBS ile fatura bilgileri doğrultusunda otomatik olarak tahsil etme olanağı,
• Çek ve senedin yerini aldığı için çek ve senetli tahsilatlardaki operasyonel yük ve maliyetler ile karşılıksız çek ve protestolu senet ihtimalini ortadan kaldırma olanağı,
• Bayilere tanınacak kredi limitleri çerçevesinde tahsilat riskini sıfırlama olanağı,
• Tüm tahsilat akışı sistemsel olarak yönetildiğinden hem bayileriniz hem de sizin için operasyonel iş yükünde ve maliyetlerde azalma ve zaman tasarrufu sağlar.

TL/Döviz Çek ve Senet Tahsilatı
Siz müşterilerimizin TL ve Döviz çeklerinizin ve senet tahsilatlarınızı yapıyoruz. Ek bir hizmet olarak vekaleten çek cirolama hizmetini veriyoruz.
Vekaleten Çek Cirolama
Şirketinizin Bankamıza vereceği bir vekaletname ile herhangi bir şubemize hesabınıza tahsilat için teslim edilen çekler, Bankamızca sizin adınıza ciro edilir ve tahsilat süreci başlatılır.

Otomatik bilgilendirme mailleri
Bankamıza tahsile verilmiş çeklere ait akıbet bilgilerini sizlere e-mail ile bildiriyoruz.

Nakit / Kıymetli evrak toplama:
Çok sayıda mağaza ve şubeye sahip iseniz, mağaza ve şubelerinizde biriken günlük nakit cirolarınızın ve kıymetli evraklarınızın zırhlı araçlar ile toplanmasını sağlıyoruz. Bu hizmetimiz ile nakitlerinizin yerinden teslim alınarak, hesaplarınıza aktarılmasını sağlamaktayız.

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.