Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat T-Bank'ta!

I. Kur Korumalı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesabı

20 Aralık 2021 tarihinde Bankamız nezdinde ABD doları ve Euro cinsinden döviz tevdiat hesabı bulunup, söz konusu hesaplarını vadeli Türk Lirası mevduat hesabına dönüştürmek isteyen müşterilerimiz için : Kur Korumalı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesabı

Kur Korumalı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesabı ile Türk Lirası cinsinden birikimlerinizi avantajlı faiz oranları ile değerlendirirken, kurdaki dalgalanmalara karşı koruma imkânı elde edersiniz.

 

Özellikleri

Kur Korumalı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat hesabı, 20 Aralık 2021 tarihinde Bankamız nezdinde ABD doları ve Euro cinsinden döviz tevdiat hesabı bulunup, söz konusu hesaplarını TL vadeli mevduata dönüştürmek isteyen, yurt içi yerleşik gerçek müşteriler için şubelerimiz aracılığıyla açılabilmektedir.

Vade süresi 3, 6 ve 12 aydır. Vade sonu tatil gününe denk gelmesi halinde vade sonu ilk iş günü olarak belirlenecektir.

Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması durumunda, oluşacak fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Söz konusu dövizin TL’ye dönüştürülmesi sırasında ilgili günde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12.00, 13:00, 14:00 ve 15:00’te ilan edilen dönüşüm anındaki en güncel döviz alış kuru kullanılacaktır.

Hesap müşteri tarafından istenilen tarihte kapatılabilecektir. Hesap vadeden önce kapatıldığı takdirde, destekten fayda sağlanamayacak, ayrıca hesabın açıldığı tarihteki TCMB USD döviz alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de açıklanan TCMB USD döviz alış kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Bu kurun düşük olması durumunda, müşteri vade başlangıç tarihindeki anaparasından kayıp yaşayabilecektir.

Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı sıfır (0) olacaktır.​

Bu uygulama kapsamında açılan Türk Lirası mevduat hesapları bir defaya mahsus olarak kur farkı korumasından yararlanabilir.

 

II. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı

Türk Lirası cinsinden birikimlerini avantajlı faiz oranları ile değerlendirirken, kurdaki dalgalanmalara karşı koruma imkânı elde etmek isteyenler için : Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı

 

Özellikleri

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı, yurt içi yerleşik gerçek müşteriler için şubelerimiz aracılığıyla açılabilmektedir.

Vade süresi 3, 6, 9 ve 12 aydır. Vade sonu tatil gününe denk gelmesi halinde vade sonu ilk iş günü olarak belirlenecektir.

Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması durumunda, oluşacak fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Kur değişim oranı için hesap açılış kuru; hesabın açıldığı gün saat 11:00’de TCMB tarafından ilan edilen USD döviz alış kuru üzerinden; vade sonu kuru ise vade sonu tarihinde saat 11:00’de TCMB tarafından ilan edilen USD döviz alış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Hesaptan kısmı çekim işlemi yapılamayacaktır.

Hesap müşteri tarafından istenilen tarihte kapatılabilecektir. Hesap vadeden önce kapatıldığı takdirde, destekten fayda sağlanamayacak, ayrıca hesabın açıldığı tarihteki TCMB USD döviz alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de açıklanan TCMB USD döviz alış kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Bu kurun düşük olması durumunda, müşteri vade başlangıç tarihindeki anaparasından kayıp yaşayabilecektir.

Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı sıfır (0) olacaktır.

 

Detaylı bilgi için şubemize bekliyoruz.

 

Diğer Haberler :

Haberler
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.