Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası Hakkında Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz,

Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA- Foreign Accounts Tax Compliance Act), ABD dışında faaliyette bulunan yabancı finansal kuruluşlar nezdindeki ABD ilişkili kişilerin hesaplarında yer alan varlıkların, ABD Gelir İdaresi IRS’e (Internal Revenue Service) bildiriminin yapılması zorunluluğunu getirmektedir.

Türkiye 3 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, FATCA Model 1-A metninde “prensipte anlaşmaya varılan ülkeler listesi” ne dâhil edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de faaliyette bulunan finansal kurumlar (Bankalar vb.) 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla FATCA uyumlu kabul edilecektir.

Yeni müşteriler için müşteri kabul süreçleri FATCA ile uyumlu hale getirilecek ve FATCA düzenlemesi kapsamında raporlanacak bilgiler T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilecektir.

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek tarih itibariyle IRS tarafından belirlenen eşik değerlere göre müşteriler arasında bulunan ABD vergi mükelleflerine ait varlıklar ve ilgili diğer bilgiler raporlanacaktır.

Müşteri tanıma kriterleri aşağıdaki gibidir:

Gerçek kişiler (aşağıdaki şartların herhangi bir tanesini sağlayan) için;

• Uyruğunun ABD olması
• Doğum yerinin ABD olması
• Yerleşik ülkenin ABD olması
• Green card sahipliği
• Çifte vatandaşlıktan birinin ABD olması
• TIN/SSN (Tax Identification Number/ Social Security Number) numarasının bulunması
• Banka’da kayıtlı ABD adresi veya telefon numarası bulunması

Tüzel kişiler (aşağıdaki şartların tümünü sağlayan) için ;

• Menşei / kuruluş yerinin ABD olması ve ABD’de vergi muafiyeti bulunmaması
• %25 ve fazlası hisseye sahip firma ortaklarının yukarıdaki kriterlere sahip bir ABD kişisi olması
• Banka’da kayıtlı ABD adresi veya telefon numarası bulunması

Detaylar için şubenize başvurabilirsiniz.

Konuyu bilgilerinize sunarız.

____________________________________________________________________________________________
Değerli müşteriler, yukarıda FATCA hükümlerinden ve bu konuda almamız gereken tedbirlerden bazılarına ilişkin anlayışımızı özetledik. Bununla birlikte, ABD vergilendirmesi konusunda uzman olmadığımız için ilgili müşterilere ABD Milli Gelir İdaresine ve/veya uygun gördükleri uzmanlara ve bilirkişilere başvurmalarını ve onların tavsiye ve kılavuzluğu doğrultusunda hareket etmelerini öneriyoruz. Bu sebeple, yukarıda özetlenen anlayışımız ve bunların uygulanması için almamız gerekebilecek tedbirler konusunda herhangi bir kişiye karşı sorumlu tutulamayız.

 

Diğer Haberler :

Haberler
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.