Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Hesabı (YUVAM)

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Hesabı (YUVAM)

Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart sahibi müşterilerimizin, TL faiz oranında getiri ya da kurun faiz oranından daha fazla artması durumunda kur farkı koruması sunan rekabetçi bir mevduat üründür.

Özellikleri

Hesap 3 ay, 6 ay, 1 yıl  ve 2 yıl vadelerde kırık vadeli ürün kodları ile TL olarak yurt içi şubelerimizde açılabilecektir. Vade sonu tatil gününe denk gelmesi halinde vade sonu ilk iş günü olarak belirlenecektir.

Minimum faiz oranı olarak, TCMB Politika Faiz Oranı uygulanacaktır.

Hesaptan kısmi çekim işlemi yapılamayacaktır.

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Hesabı saat 10:00 ile 16:30 arasında şubelerimizden açılabilecektir.

01.02.2022 tarihinden itibaren yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları işlem günündeki TCMB dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek “ YUVAM “ hesabı açılabilecektir.

ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz cinslerinden TL’ye geçiş yapılması gerekmektedir.

USD/EUR/GBP için TCMB tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’da ilan edilen ve döviz tevdiat hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru hesaplamalarda kullanılacaktır.

Vadeli hesap açılış işleminin dövizin bozulduğu gün yapılması gerekmektedir. Her hesap için tek bir işlem referansı geçerli olacak olup, dönüşüm işlem tutarı ile hesap açılış işlem tutarlarının karşılıklı eşleşmesi beklenmektedir.

Hesap müşteri tarafından istenilen tarihte kapatılabilecektir. Hesap vadeden önce kapatıldığı takdirde hesabın açıldığı tarihteki TCMB ABD Doları/Euro/İngiliz Sterlini alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de açıklanan TCMB ABD Doları/Euro/İngiliz Sterlini alış kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Hesaba vadesiz faiz oranı uygulanacaktır.

Vade sonunda, faiz tahakkuku gerçekleştikten sonra hesabın otomatik kapama ile kapatılarak, bakiye vadesiz hesaba aktarılacak olup yeniden vade uzatımı yapılmayacaktır.

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda; Banka tarafından hesap sahibine anapara + faiz ödenir. Kur değişim oranının hesaplamasında vade sonu kuru ile hesap açılış tarihinde geçerli olan dönüşüm kuru arasındaki değişim dikkate alınacaktır. Hesapla ilgili tüm ödemeler TL olarak yapılacaktır.

Kur farkı veya kur farkı ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri toplam tutarının banka tarafından ödenecek brüt faiz tutarından yüksek olması durumunda, kur farkı tutarı ve Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı vade sonunda müşteri hesabına TL olarak ödenir.

Vade tarihinde YUVAM TL hesaplarında anapara, faiz ve varsa kur farkına ilave Merkez Bankası tarafından vade türlerine göre her halükarda yıllık;

3 Ay Vadeli: %3
6 Ay Vadeli: %4
12 Ay Vadeli: %5
24 Ay Vadeli: %6

Faiz oranlarıyla dönüşüm tarihindeki döviz cinsinden anapara üzerinden ve vade sonundaki kur seviyesinden Türk lirası olarak Merkez Bankasınca ek ödeme yapılacaktır. 

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda;
- Kur farkı veya kur farkı ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri toplam tutarının banka tarafından ödenecek brüt faiz tutarından yüksek olması durumunda, kur farkı tutarı ve Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı vade sonunda müşteri hesabına TL olarak ödenir.
- Brüt faiz tutarının, kur farkı ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarından yüksek olması durumda ise, brüt faiz tutarı vade sonunda müşteri hesabına TL olarak ödenir.
-Brüt faiz tutarının üzerindeki ilave getiriler TCMB tarafından TL olarak karşılanacaktır.


Detaylı bilgi için https://yuvam.tcmb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hesap açılışları ve diğer talepleriniz için şubemize bekliyoruz. 

Diğer Haberler :

Haberler
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.